VergaderingVergadering van UC
Datum: 03-11-2020 14:00:00 uur


See agenda
0
1
2
0
0
5
2
3
2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
8
5
2
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage