VergaderingVergadering van UC
Datum: 08-12-2020 14:00:00 uur


See agenda
0
1
1
0
0
5
0
0
3
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
7
5
5
0
4
2
0
1
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage