VergaderingVergadering van UC
Datum: 05-12-2023 14:00 uur


See agenda
0
1
1
0
0
0
10
2
7
4
5
3
4
4
3
0
0
1
1
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage